"Det vi får bevisstgjort kan vi ofte gjør noe med,

men det vi ikke får bevisstgjort gjør noe med oss."

G.Johnson