Kjennetegn på et godt omsorgsfellesskap.

 

I et godt omsorgsfellesskap……….

-         vil det finnes personer en kan gå til når en er i en vanskelig livssituasjon og trenger samtale og sjelesorg.

-         Vil de som trenger det, få praktisk hjelp.

-         Vil alle som ønsker å være med på menighetens samlinger, men ikke har lett for å komme seg dit, få hjelp til det.

-         Vil nye i menigheten bli lagt merke til og ønsket velkommen i menighetsfellesskapet.

-         Vil de som lett føler seg utenfor bli møtt på en åpen og varm måte når de søker til menigheten, og ikke med skeptiske blikk, avstand og fordømmelse.

-         Vil de som ikke kan delta på menighetssamlingene (på grunn av for eksempel sykdom) fremdeles få oppleve menighetsfellesskapet ved besøk og hjemmenattverd.

-         Vil de som bor på institusjon fortsatt oppleve at de hører til i menigheten,

-         Vil de som ønsker å være med i ulike grupper, få invitasjon til å være med i slike,

-         Vil ikke bare noen få i menitheten ta ansvar for ulike oppgaver, men alle vil finne sin oppgave, og lederne vil få oppmuntring, forbønn og avlastning.

-         Vil det finnes en forbønnstjeneste som også omfatter forbønn med salving av syke,

-         Vil forkynnelse understreke Guds nåde og tilgivelse, det enkelte menneskes verdi som i Guds bilde, og vil kalle og utfordre til ansvar og solidaritet, tjeneste og omsorg.

 

 

Spørsmål til samtale

 

-         Er det personer i menigheten vår man kan oppsøke i vanskelige livssituasjoner for samtale og sjelesorg?

-         Gir vi praktisk hjelp i nærmiljøet? Er det noen som trenger hjelp i menigheten? Hva slags hjelp kan vi tilby, hvordan organisere slik arbeid?

-         Hva kan vi gjøre for at alle som ønsker å delta i samlinger i vår menighet, kommer seg dit? Skyss? Invitasjon?

-         Hvem har til oppgave å ”registrer” nye i menigheten, ta kontakt, ønske velkommen?

-         Hva med de som lett føler seg utenfor? Er vi åpne for alle våre medmennesker eller møter vi dem med skarpe blikk og fordømmelse? Har vi selv erfaringer å dele med hverandre?

-         Hva med besøk og hjemmenattverd for de som av ulike grunner ikke kan ta del i menighetens samlinger? Hva kan gjøres for at disse, i slike perioder, fortsatt kan få oppleve menighetens fellesskap?

-         Hva med de på institusjonene, hva kan gjøres for å gi dem en opplevelse av fremdeles å høre til menigheten? Hvem har ansvar for at det skjer?

-         Mange ønsker å bli med i mindre grupper (bibelgrupper, samtalegrupper, husfellesskap) Blir de oppdaget? Har vi oversikt over hvilken grupper som gjerne vil ta imot nye?

-         Er det god ansvars- og arbeidsfordeling i menigheten vår? Lar vi ”de få” bære byrdene? Gir vi oppmuntring, ros og takk? Hva med de som blir slitne i tjenesten?

-         Understreker forkynnelsen Guds nåde og tilgivelse, det enkelte mennekes verdi som skapt i Guds bilde? Utfordrer den til ansvar og solidaritet, tjeneste og omsorg?