"Kumbaya my lord" er hentet fra Internett, og er en Vest-Afrikansk spiritual som også kan benyttes.

Kumbaya my lord, Kumbaya

Kumbaya my lord, Kubaya

Kumbaya my lord, Kumbaya 

Oh lord, Kumbaya

Someone`s praying lord, Kumbaya

Someone`s praying lord, Kumbaya

Somevone`s praying lord, Kumbaya

Oh lord, Kumbaya