Sjelesorg er å møte et annet menneske som tar hele deg på alvor.

En sjelesørger er et menneske som Gud bruker i møte med mennesker.

Som sjelesørger, så tar vi ofte i bruk de samme verktøy som brukes i terapi

Møte med sorg,

Møte med skyld

Møte med skam

Møte med døden

Skam

 

 

Kontakt informasjon

*********

Temabase:

Aktiv lytting

Bevisstgjorte

Bib. diakoni GT

Bib. diakoni NT

Fantasivennen

Fellesskap

Frans av Assisis bønn

Fred

Funksjonshemmede krenket av predikant

Den uforstårlige samtalen (Geir)

De fire lysene

Du er....

Du vet vel om at du er verdifull

Elske grensene

Empati

Fotsporene

Følesesord

hender,øyner, ører som ser

Herre, gje meg dine auge

Janteloven

Kjennetegn  godt omsorgsfellesskap

Kommunikasjon

Livsglede

Mennesker med psykiskutviklingsh.

Min diakon

Nonverbal kommunikasjon

Om diakoni

Om jeg virkelig brydde meg...

Overordnet målsetting

Plan for diakoni

Planlegging

Salmer - diakoni

Sjelesomsorg

Skam

Soknediakon

Steiner

Taushetsplikt

Temaoversikt

Ut av problem

Ventesorg

Åndelig veiledning

Å kalle til

Å ha omsorg for

Å sette i stand til

 

Skole/barn:

Beredskapsplan

Handlingsplan

Minnestund

Sorgreaksjoner

Sorgposessen

PDF:

Alkohol mellom symbol...

Den filosofiske samtale som metode og erfaring

Gudsbilde - selvbilde - kjønnsidentitet

Sjelesorg ved kjøkkenbordet

Ungdom og alkohol

Ungdom og sorg

Et annerledes språk

Forskningsetiske rettningslinjer

Terapautiske faktorer

Konfirmant:

Elementer til undervisning

Plan for trosopplæring - forslag

Annet:

Filosofiske samtaler

Barac Obamas fredspristale

Legenden om Julelyset

Manipulasjon