Nonverbal kommunikasjon

S-skrått ovenfor                               V-Vennelig stemme

Å-åpen                                             A-ansiktsmimikk

                                                         R-Rom og inventar

G-God øyenkontakt                          M-Mm-ing

O-Omgivelser                                    E-Ekte og avslappet

D-Den gode berøring

 

SÅ GOD VARME