Omsorg i livets tjeneste

 

Mennesker venter på øyne som ser, øyne som oppdager nøden som finnes, midt i vårt samfunn, midt i vår velferd. Mennesker venter og roper på nærvær, roper i taushet , bak ensomhets murer. Hvem er på post i en nådeløs verden, hvem følger kallet som lyser imot oss; Nærvær og tjeneste, nærvær og omsorg, øyne som ser.

 

Mennesker venter på hjerter som ser, hjerter som gripes av nøden som finnes skjult bak forkledninger, roller og masker. Mennesker venter og håper på nærvær, håper å møte et bankende hjerte. Hvem bringer varme i frostnattens verden, hvem gir et glimt av Guds kjærlighets ansikt; Nærvær og tjeneste, nærvær og omsorg, hjerter som ser.

 

Mennesker venter på hender som ser, hender som rekkes mot nøden som finnes, hender som tegner Guds ansikt i verden. Mennesker venter – og higer mot nærvær, higer mot timen da nåden blir synlig. Gud, la vår tro og vårt liv bli fornyet. Hjelp oss å se og styrk oss til handling. Nærvær og tjeneste, nærvær og omsorg, hender som ser.

 

Svein Ellingsen

 

(Skrevet til Menighetssøsterhjemmets 75-års jubileum 1991)