Overordnet målsetning

 

Målsetningen med den diakonale tjeneste er at alle mennesker skal ha det de trenger for å leve et menneskeverdig og meningsfylt liv. Det er også en felles målsetting for diakonien å gi mennesker hjelp til egenomsorg og hjelp til å leve med sin smerte. Alle sider ven menneskelivet er en utfordring for diakonien og gjenstand for dens tjeneste. Diakonien tar derfor på alvor at mennesket er skapt som et helt menneske av kropp, sinne og ånd.

 

Gjennom den diakonale tjeneste synliggjørs Guds omsorg for og Guds kjærlighet til mennesker. Diakonen er dermed en del av kirkens samlende vitnesbyrd i verden og står i sammenheng med kirkens misjonsoppdrag. Kirken ønsker derfor også gjennom den diakonale tjeneste å nå mennesker med budskap om frelse i Jesus Kristus og gi del i menighetens fellesskap.  (Hentet fra ”Plan for diakoni i Den norske kirke)