Soknediakon

Soknediakon er menighetens hovedstilling i diakoni. Det kreves i dag 5 års utdannelse til denne stillingen. Se nærmere om krav og tjenesteforhold i "Tjenesteordning for diakoner"

Soknediakonen er daglig leder av menighetens diakonale arbeid. Soknediakonens særlige ansvar er i samarbeid med menighetsråd (diakonorgan) og andre faste medarbeidere å bygge opp en frivillig diakonal tjeneste i menigheten, og å legge til rette for utdanning av frivillige medarbeidere.

"Plan for diakoni" angir viktige arbeidsområder for en soknediakonstilling. Men i det daglige vil det være nødvendig å avgrense og å profilere arbeidet. Dette skjer ved at det utarbeides instruks for stillingene og en stillingsbeskrivelse.

Det vil være en fordel om soknediakonstillingene har en del felles komponenter. Samtidig må stillingene tilpasses lokale forhold.