Steiner  - ide (27.07.10)

Gjennom vår vandring gjennom livet får vi steiner i vår sekk, på vår rygg. Dette kan være steiner som er påført oss igjennom fordømmelser, og dette kan skje gjennom arbeid, familieliv, kirke osb.

Disse steinene vil vi merke mår vi kommer i motbakke i livet, og vi har behov for å kaste de av oss.

Jesus møter kvinnen som er grepet i ekteskapsbrudd. Moseloven sier at kvinnen skal steines, og det står mange menn klare med sine steiner. Jesus er satt i en skrustikke. Mennen spør Jesus, om hva de skal gjøre. Jesus sier: " Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen". Han setter seg ned å skriver i sanden. En kan fornemme stemningen, det blir stille, stille.... Så hører en den første steinen falle til bakken, så en til, så mange. En hører skritt. Til slutt så blir det stille igjen. Jesus ser opp, og ser kvinnen i øynene og sier : "Har ingen fordømt deg? Heller ikke jeg fordømmer deg, gå bort, og synd ikke mere!"

Det er en person som ikke er nevnt i fortellingen, lederen for mennene. Hans handling fikk bestemme utfallet. Dette er som en rettsak. Hadde han gjort seg hard, og kastet den første steinen, så hadde kvinnen vært død.

Måten Jesus møtte han, og mennene på, får bestemme utfallet. Han fikk se seg selv i et speil. Han fikk se seg selv, og Jesus sin kjærlighet.

Steinene vi har i våre sekker kan brukes til så mangt. Vi kan bruke steiner til å bygge murer rundt oss. Jo flere steiner vi får i våre sekker, jo høyere blir murene rundt oss. Det blir vanskelig å trenge inn.

Steiner kan også brukes til å bygge broer. Broer over til andre mennesker.

Våre egne "steiner", kan være en ressurs i møte med andre mennesker.