TAUSHETSPLIKT

 

Når en er lønnet arbeider i kirken, som diakon har en taushetsplikt. Denne er hjemlet i Straffeloven § 144, og en kan få fengsel i inntil 6. mnd. Men dette er ikke den viktigste grunnen til taushetsplikten.

Taushetsplikt handler om RESPEKT til den som kommer til deg og forteller deg noen av sine innerste tanker. Dette får du vite for at noen da stoler på deg. Hvis du skulle fortelle dette til noen, så vil du miste den respekten du har som medarbeider. Kirken vil miste sin troverdighet, så det du gjør er et slag for hele kirken.

Men verst er det for den som får sitt liv brettet ut på grunn av deg. Hele livet kan gå i grus. Det blir som å slå et menneske som allerede ligger nede.

Vi jobber for å bygge mennesker opp, ikke bryte de ned.

Jeg har jobbet som diakon i samme menighet som min kone som er prest. Vi har hatt samme person til sjelesorg, det har personen fortalt til oss. Likevel kan ikke vi snakke sammen om dette. Personen kan fortelle to ulike fortellinger til hver av oss, og det står personen fritt å gjøre dette. Vår oppgave er å tro på det som blir fortalt til oss, så må vi ha en tillit til at Gud bruker oss slik at det mennesket som sitter ved oss kan se sannheten i livet sitt. Dette handler om respekten til menneske, og dets historie. En respekt for at det skal forbli dens historie, inntil at historien velges å deles for flere.

Hvis du ønsker å bli diakon for å høre andre, så må du ha troverdighet. Denne troverdigheten får du ved å holde munn om det som blir betrodd deg..