Kognetiv Løsningsfokusert Sjelesorg og veiledning = Samtalen om livet som gir deg mulighet til å gjøre noe med ditt liv! v190222

Bjørge Aass - Sande i Vestfold