DERSOM DU IKKE ØNSKER Å KOMME UT AV ET PROBLEM, SÅ SKAL DU FÅ FØLGENDE RÅD:

 

·                    Sats på at ”tiden leger alle sår”. Tiden alene leger aldri sår.

·                    Si konsekvent ”Dette vil jeg glemme, jeg orker ikke å tenke på det”. Det som gjør ondt (smerte) blir ikke borte når en lukker øynene for det.

·                    Du skal ”klare deg selv” for enhver pris.

·                    Betro deg ofte og til ganske mange uten at du går i dybden. Med dette oppnår du bare kortvarig lettelse, men du oppnår ingen varig forandring.

·                    Gå fra den ene rådgiver til den andre, for å se om den kan finne en metode som kan åpne for dine problemer, uten at det gjør ond eller blir vanskelig.

·                    La være å søke hjelp, fordi du ikke kan finne den ideelle. Ingen er bra nok! Eller ”Det finnes ingen jeg kan stole på!”

·                    Tro at løsningen ligger i framtiden, eller i noe som du ikke bestemmer over, skal forandre seg. ”Hvis jeg får barn!” ” Hvis han eller hun forandrer seg!”

·                    Døyv smerten, istede for å løse problemet. Det er som å skru av alarmen, istede for å slukke en brann.

·                    Bruk mye smertestillende midler som ”Distanserende humor” (du ler av det meste) ”Se-hvor-glad-jeg-er-leken”,  Rastløs aktivitet, jag etter sterke opplevelser, tett kontakt med andre, Rus, Nytelser.

 

 

 

DERSOM DU VIRKELIG ØNSKER Å KOMME UT AV ET PROBLEM, SKAL DU FÅ FØLGENDE RÅD:

 

·                    Legg åpent og ærlig din livshistorie, din smerte og problemer fram.

·                    Ikke tro at du skal klare deg selv, men åpne deg for et medmenneske.

·                    Ta dine smerter og problemer på alvor, ikke bagatiliser.

·                    Vær modig og gå i møte med de smertefulle følsene som du har flykte fra, istede for å flykte i fra dem. Du må tørre å få kontakt med din frykt, sinne, sorg, sårhet ensomhet, redsel osv.

·                    Ta ansvar for å søke hjelp hos en som er kvalifisert til å hjelpe deg.

·                    Gå i dybden hos en, istede for å lekke litt hos mange.

·                    Hold deg til en, også når det blir litt vanskelig og du kjenner at det gjør vondt. Hvis du skifter nå, så har du kun oppnådd å utsette deg for mer smerte.

·                    Du kan aldri forandre andre enn deg selv. Men andre kan bli forandret ved at du forandrer deg.

·                    Vær villig til å avslutt problemer som du kan bli ferdig med, og lær å leve med de du må leve med

·                    Gi opp å bruke løsninger på problemer, som ikke har fungert tidligere. Du går bare inn i nye problemer med dette.