Når vi mennesker har janteloven i våre tanker, skal vi tenke på hva Gud sier til oss.

Han sier:

 

Kjære .....

    - du er enestående

    - du er mer verdt enn noen kan måle

    - du kan noe som er spesielt for det

    - du har noe å gi andre

    - du har gjort noe du kan være stolt av

    - du har store ubrukte ressurser

    - du duger til noe

    - du kan godta andre

    - du har evne til å forstå å lære av andre

    - DET ER NOEN SOM ER GLAD I DEG!