Janteloven preger oss:

    - du skal ikke tro du er noe

    - du skal ikke tro du er like meget som oss

    - du skal ikke tro du er klokere enn oss

    - du skal ikke innbille det at du er bedre enn oss

    - du skal ikke tro du vet mer enn oss

    - du skal ikke tro du er mer enn oss

    - du skal ikke tro du duger til noe

    - du skal ikke le av oss

    - du skal ikke tro noen bryr seg om deg

    - du skal ikke tro du kan lære oss noe

 

Dette er det som ofte preger oss mennesker, men Gud har andre tanker. Se her!