MINNESTUND

 

Skolen er et eget lite samfunn, og dersom dette samfunnet mister en av sine, går ikke livet videre som om ingen ting har hendt. Tapet gjør inntrykk på alle, og det faller naturlig med en felles markering, selv om alle har sine personlige tanker, følelser og oppfatninger om det som har skjedd. En slik markering gir alle i skolesamfunnet del i en fellesopplevelse og gir uttrykk for respekt for tapet av et medmenneske.

Organisering:
Rektor har ansvaret for organisering av minnestunden. Selvfølgelig bør han/hun søke råd hos ressurspersoner når innholdet skal bestemmes. Alle tilsatte ved skolen inviteres, også de som har fri.

Tidspunkt:
Dersom elev/lærer/andre tilsatte dør i fritida, bør markering skje ved skoledagens start 2 – 3 dager etter dødsfallet. Dersom elevene begynner på forskjellig tidspunkt, legges samværet til et tidspunkt når flest mulig er til stede. Dersom elev/lærer/andre dør i skoletida, vil det samme dag være behov for felles informasjon til alle elever. I tillegg bør det avholdes minnestund 2 – 3 dager etter dødsfallet.

Sted:
På de fleste skoler vil gymsalen være et godt egnet sted for fellesmarkeringer.

Utsmykking:
Salen bør pyntes enkelt. Det kan være blomster på talerstolen, bord med hvit duk, hvitt lys og en liten blomst eller lignende (oppbevares i en eske merket minnestund, f.eks på kopirommet).

Hvem deltar?
Bare elever og personell ved skolen.

Selve minnestunden:
Elever og lærere kommer i samlet flokk og i stillhet.
En person forklarer kort hvorfor vi er samlet.
Air av Bach spilles (cd i minnestundesken)

Vi synger "Vær meg nær å Gud" engelsk versjon "Kumbaya my lord"
En person holder en kort tale (bør si noe om savn, sorg, at det er lov å gråte, at det er lurt å prate om det som er skjedd).
Vi synger "Vem kan segla"
Mens vi går ut spilles rolig musikk.

Etter minnestunden:
Etterpå går klassene til sine rom med klassestyrer eller en annen lærer. Hver klasse fortsetter dagen slik det passer best. Det kan være naturlig med samtaler, tegne/male, skrive dikt, lytte til musikk eller lignende